🔷برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری چهارجانبه در جهت اشتغال زایی برای بانوان با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری

🔷برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری چهارجانبه در جهت اشتغال زایی برای بانوان با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری
جلسه هم اندیشی در راستای انعقاد تفاهم نامه چهارجانبه با هدف استفاده از ظرفیت فرهنگسراها به منظور اشتغال زایی برای بانوان با حضور علیلو مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی،جلسه هم اندیشی در راستای انعقاد تفاهم نامه چهارجانبه با هدف استفاده از ظرفیت فرهنگسراها به منظور اشتغال زایی برای بانوان با حضور علیلو مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری برگزارشد.
در این جلسه مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به ظرفیت دستگاهها از جمله سازمان امور فرهنگی ورزشی شهرداری،سازمان صنعت معدن،اتحادیه فرش استان در جهت اشتعال زایی برای بانوان اعلام کردو تفزود :با عنایت به ظرفیت فرهنگسراها و استقبال عظیم بانوان از فعالیت های فرهنگسرا و هم چنین پتانسیل های موجود در سازمان صمت در امر آموزش،تولید و فروش تضمینی فرش، اشتغال زایی در این زمینه را مهم تلقی نموده وبرگزاری کارگاههای آموزشی مهارت شغلی را در راستای اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سایه همت مسئولین امر و استقبال بانوان می توان در این زمینه گامهای مهم برداشت و برای خانواده ها علی الخصوص بانوان سرپرست خانوار درامدزایی نمود.
علیلو ادامه داد:با گسترش شیوع دامنه آسیب های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری در جامعه و استفاده بانوان در مشاغل سخت با حداقل دستمزد در محیط های نامناسب،انعقاد این تفاهم نامه چهارجانبه گامی مثبت در جهت ارتقای شان و منزلت بانوان جویای کار می باشد .
در این جلسه به دنبال رایزنی های صورت گرفته و تبادل پیشنهادات اعضا مقرر گردید:به صورت پایلوت فرهنگسرای حاجی پیرلو در اختیار سازمان صمت قرار گیرد تا به صورت رایگان به امر اموزش و اشتغال بانوان در هنر صنعت فرش اقدام نمایند.
انجام پیگیری های لازم در خصوص استفاده از اماکن در معرض تعریض شهرداری،مکان های ارتش،ساختمان شهر و روستا، و استفاده از ظرفیت دفاتر تسهیل گری در امر ایجاد کارگاههای متمرکز قالیبافی ویژه بانوان از جمله دستاوردهای این جلسه بود.