معاون مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

معاون مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
معاون مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

با حکم معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی هادی طباطبایی به عنوان معاون تشکل ها و مشارکت های اجتماعی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب شد 
در این حکم آمده است : 
جناب آقای هادی طباطبایی 
سلام علیکم 
نظر به تجربه ، تخصص و تعهد جنابعالی ، به موجب این ابلاغ تحت عنوان "معاون تشکل ها و مشارکت های اجتماعی " مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی منصوب می شوید . امید است در سایه توجهات خداوند متعال در انجام وظایف پست مورد تصدی موفق و موید باشید . 
رضا حسینی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی