آلبوم تصویری / سفر یکروزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان میاندوآب