انتصاب بخشداران مرکزی و صفائیه خوی و بخشداران مرکزی اشنویه و چایپاره

انتصاب بخشداران مرکزی و صفائیه خوی و بخشداران مرکزی اشنویه و چایپاره
در احکامی جداگانه، استاندار آذربایجان غربی، بخشداران مرکزی و صفائیه خوی، بخشداران مرکزی اشنویه و چایپاره را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى احکامى جداگانه "توحید کاظم لو" را به عنوان "بخشدار صفائیه خوی"، "صنعان اسماعیلی" را به عنوان "بخشدار مرکزی اشنویه"، "غلامرضا باقری تاج خاتون" را به عنوان "بخشدار مرکزی چایپاره" و "بخشعلی بایراملو" را به عنوان "بخشدار مرکزی خوی" منصوب کرد.