برگزاری جلسه شورای تامین مسکن با حضور معاونین وزیر راه و شهرسازی و به ریاست استاندار آذربایجان غربی