معاون استاندار آذربایجان غربی :

501 پروژه عمرانی در مناطق حاشیه ای و سکونت گاههای غیررسمی استان اجرایی می شود

501 پروژه عمرانی در مناطق حاشیه ای و سکونت گاههای غیررسمی استان اجرایی می شود
معاون استاندار آذربایجان غربی از اجرای 501 پروژه عمرانی در مناطق حاشیه ای و سکونتگاههای غیررسمی استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی ، آیدین رحمانی رضائیه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبراظهار داشت: ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی از برنامه های مهم دولت در کاهش آسیب های اجتماعی، ارتقاء شاخص های عمرانی و بهبود کیفیت زندگی و توانمند سازی جوامع هدف دراین مناطق است که بر همین اساس در ستاد استانی بازآفرینی پایدارشهری 501 پروژه عمرانی و زیربنایی تصویب شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها 4493 میلیارد ریال اعتبارپیش بینی شده است، افزود: این تعداد پروژه در 7 شهراستان شامل ارومیه، خوی، مهاباد، بوکان به همراه شهرهای پیرانشهر، میاندوآب و سردشت تعریف شده است که در قالب برنامه اقدام مشترک با مشارکت تمامی دستگاههای خدمات رسان و اداره کل راه وشهرسازی و شهرداری ها بصورت برنامه های سالیانه عملیاتی خواهند شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی به نقش محوری شهرداری های در اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: شهرداری ها به عنوان متولیان مدیریت شهری نقش کلیدی در این رابطه دارند و باید در برنامه های سالیانه خود نسبت به توزیع طرح های عمرانی در این مناطق اهتمام داشته باشند.