بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستاهای قلمه خاج و مجنون چالدران با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی

بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستاهای قلمه خاج و مجنون چالدران با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی
با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی پروژه آبرسانمی به روستاهای قلمه خاج و مجنون چالدران بهره برداری شد.

با حضور حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی پروژه آبرسانی به روستاهای قلمه خاج و مجنون با اعتبار 1میلیاردو300میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

با حضور مهندس حسینی معاونت محترم اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندارپروژه آبرسانی به روستاهای قلمه خاج و مجنون با اعتبار 1میلیاردو300میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران در سومین روز از هفته دولت با حضور رضا حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی، فرماندار چالدران، مدیران کل استانی و مسئولین شهرستانی پروژه آبرسانی به روستاهای قلمه خاج و مجنون با اعتبار 1میلیاردو300میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

با افتتاح این پروژه ها که شامل احداث 8 کیلومتر لوله گذاری،ساخت مخزن،ایستگاه پمپاژ،نیرو رسانی و حفر چاه می باشد بیش از 150خانوار در این دو روستا از آب آشامیدنی سالم بهره مند شده اند