سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی:

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی:
همکاری شرکت های خدمات رسان و دستگاههای اجرایی برای سرعت دهی به توسعه شبکه خدماتی ضروری است

پیمان آرامون در جلسه هماهنگی شرکت های خدمات رسان و دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه فعالیت در حریم تاسیسات زیربنایی و راههای استان گفت: شرایط آب و هوایی استان زمان انجام پروژه های عمرانی را محدود ساخته است و عدم هماهنگی دستگاهها بویژه در مناطقی که با حریم تاسیساتی و شبکه های انتقال همراه است موجب تاخیر در زمان اجرای طرح ها و پروژه شده و زمان بهره برداری از پروژه را به تعویق می اندازد .

وی افزود: تعویق در زمان بهره برداری و خسارت های ناشی از تخریب ها به شبکه های موجود نظیر راههای دسترسی ، خطوط انتقال آب ، گاز و فیبر نوری علاوه بر بروز مشکلات جدی در تضییع حقوق مردم  و بیت المال ، موجب تحمیل خسارت های مالی و افزایش هزینه های ساخت و مرمت شبکه های موجود می شود.

در ادامه این جلسه مقرر شد شرکت های خدمات رسان پیش از شروع عملیات عمرانی استعلامات لازم را در خصوص مسیر فبیرنوری ، حرایم راهها و شبکه تاسیسات زیربنایی و حریم میراثی را از ارگان های مرتبط انجام دهند و درزمان اجرای عملیات عمرانی ضمن رعایت ایمنی حین کار، نسبت به آشکارسازی مناطق اجرای پروژه و پس از اتمام پروژه نسبت به بازگرداندن شرایط و حفاری ها به حالت اولیه اقدام کنند.