معاون استاندار آذربایجان غربی:

اهلیت مالی و سابقه سرمایه‌گذاری متقاضیان بررسی می شود/دستگاه‌های ذی‌ربط باید مسائل مربوط به زمین خواری برخی سرمایه‌گذاران را بررسی کنند

اهلیت مالی و سابقه سرمایه‌گذاری متقاضیان بررسی می شود/دستگاه‌های ذی‌ربط باید مسائل مربوط به زمین خواری برخی سرمایه‌گذاران را بررسی کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت اهلیت سنجی متقاضیان سرمایه‌گذاری، گفت: اهلیت سنجی سرمایه گذار به منظور جلوگیری از مشکلات مالی و تضییع بیت المال صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، نادر صادقی امروز ۲۳ آذر ماه در جلسه کارگروه اهلیت سنجی متقاضیان سرمایه‌گذاری، با اشاره به سابقه زمین خواری برخی از سرمایه‌گذاران، اظهار داشت: تنها بررسی اهلیت مالی و سابقه سرمایه‌گذاری فرد بر عهده این کمیته و اعضاست. برای بررسی سابقه زمین خواری و استفاده از امکانات دولتی سایر دستگاه های مربوطه باید وارد عمل شده و سرمایه گذار یا سرمایه گذاران را ارزیابی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: برای جذب سرمایه و سرمایه گذار بایستی متولیان امر بروکراسی های زائد اداری را حذف کرده و در راستای تحقق هر چه سریع تر سرمایه گذاری تلاش کنند.

در این جلسه اهلیت سرمایه گذاری در سه پروژه مورد بررسی قرار گرفت.