استاندار آذربایجان غربی:

ضربه به تولید ملی و برهم زدن آرامش جامعه دسیسه نهفته در جاسازی قرص در کیک های خوراکی است/ نهادهای نظارتی و امنیتی پیگیر مسئله هستند

ضربه به تولید ملی و برهم زدن آرامش جامعه دسیسه نهفته در جاسازی قرص در کیک های خوراکی است/ نهادهای نظارتی و امنیتی پیگیر مسئله هستند
استاندار آذربایجان غربی جاسازی قرص در کیک های خوراکی را توطئه ای دیگر از سوی بدخواهان و سودجویان برای ضربه زدن به تولید ملی و برهم زدن آرامش جامعه دانست و گفت: بررسی های لازم از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی در حال انجام است و به امید خدا عاملین این امر به مردم معرفی خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری با بیان اینکه دستورات لازم برای پیگیری و رصد این مسئله به متولیان امر صادر شده است افزود: شرکت هایی که این کیک ها را تولید می کنند دارای پروانه فعالیت از وزارت بهداشت هستند و به نظر می رسد جاسازی این قرص ها خارج از شبکه تولید و توزیع انجام شده است.

وی گفت: بدخواهان و فرصت طلبان همواره به اشکال مختلف درصدد ضربه زدن به کشور هستند و این سناریو نیز با آگاهی و همراهی مردم و پیگیری و جدیت متولیان امر خنثی می شود.