روز سه شنبه مورخ 98/10/24 انجام می گیرد؛

حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان

حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی  در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان
روز سه شنبه مورخ 98/10/24 انجام می گیرد؛/ بهنام شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی با حضور در محل سامانه سامد پاسخگوی سوالات و تماس های مردمی خواهند بود.

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، بهنام شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی  از ساعت  10/30  لغایت 12/30 با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود.