تقدیر از دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی به عنوان دفتر برتر کشور

تقدیر از دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی به عنوان دفتر برتر کشور
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ در سی و سومین نشست مدیران کل امور روستایی و شوراهای استانداری های سراسر کشور به میزبانی استان قم، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی به عنوان " دفتر برتر در بخش تعامل دفاتر امور روستایی و شوراها با معاونت امور دهیاری های کشور" معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

در مراسم پایانی این نشست لوح اهدایی دفتر برتر توسط معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عارف خدرلو مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی اهدا شد.