آلبوم تصویری/ برگزاری هجدهمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی