در نشست بررسی مشکلات پروژه های سرمایه گذاری عنوان شد؛

استاندار: روان سازی فرایند سرمایه گذاری در آذربایجان غربی ادبیات واحد می خواهد/ بروکراسی اداری، رفتارهای سلیقه ای و بی توجهی به اهمیت سرمایه گذاری سه عامل فراری دادن سرمایه گذاران است

استاندار: روان سازی فرایند سرمایه گذاری در آذربایجان غربی ادبیات واحد می خواهد/ بروکراسی اداری، رفتارهای سلیقه ای و بی توجهی به اهمیت سرمایه گذاری سه عامل فراری دادن سرمایه گذاران است
استاندار آذربایجان غربی روان سازی فرآیندهای سرمایه گذاری بر اساس قانون را نیازمند یک ادبیات واحد دانست و گفت: پروسه دعوت و جلب سرمایه گذار و نقش مهم آن در رفع بیکاری و توسعه اشتغال ایجاب می کند تا فارغ از نگاه های سلیقه ای و در چارچوب قانون نسبت به حمایت از سرمایه گذاری اقدام شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری شامگاه شنبه در نشست بررسی مشکلات پروژه های سرمایه گذاری که با حضور مدیران دستگاه های صدور مجوز فرایند سرمایه گذاری در استانداری ترتیب یافته بود، یکی از نیازهای اساسی سرعت بخشی روند توسعه پایدار را مشارکت بخش خصوصی دانست و افزود: استان ظرفیت های بی نظیر سرمایه گذاری دارد که می توان فارغ از نگاه های سلیقه ای و بر اساس حمایت های قانونی نسبت به جذب سرمایه گذاری اقدام نمود.

وی ادامه داد: در بررسی برخی پرونده های سرمایه گذاری که سالیان سال است در پیچ و خم اداری گرفتار شده، ردپای عدم مسئولیت پذیری نمایان است.

استاندار آذربایجان غربی بروکراسی اداری، رفتارهای سلیقه ای و بی توجهی به اهمیت سرمایه گذاری را از سه عامل اساسی فراری دادن سرمایه گذاران دانست و بر ضرورت اصلاح آنها تاکید کرد.

شهریاری تصریح کرد: اگر خواهان رفع بیکاری و توسعه پایدار هستیم همگی باید با احساس مسئولیت و کار جهادی نسبت به رفع موانع اقدام نماییم.