معاون استاندار آذربایجان غربی: برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد

معاون استاندار آذربایجان غربی: برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تغییر فرمانداران هفت شهرستان این استان طی هفته های گذشته گفت: تا آخر امسال برنامه ای برای تغییر دیگر فرمانداران وجود ندارد.

علی مصطفوی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شوط، چالدران، ماکو، و پلدشت در شمال استان و میاندوآب، شاهین دژ و سردشت در جنوب استان شامل برنامه تغییر فرمانداران در سال جاری شده است.
وی با بیان اینکه تغییر فرمانداران امری طبیعی است، اضافه کرد: این امر به منظور بهره گیری از توان و سلایق مدیران جدید در جهت دسترسی بهتر به توسعه شهرستانی و همچنین پاسخگویی به مطالبات عمومی صورت می گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در خصوص امنیت استان نیز گفت: این استان به لحاظ امنیتی بهتر از بسیاری استان های دیگر است و هیچ مشکل امنیتی در سطح استان وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، هم اکنون 17 فرمانداری در آذربایجان غربی وجود دارد که شماری از آنها در سطح فرمانداری ویژه هستند.
ارومیه، اشنویه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، خوی، چالدران، چایپاره، شوط، پلدشت، سردشت، سلماس، شاهین دژ، ماکو، مهاباد، میاندوآب و نقده 17 شهرستان آذربایجان غربی است.