معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی: ایجاد سیستم مدیریت زنجیره تامین درتولید محصولات کشاورزی استان ضروری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:  ایجاد سیستم مدیریت زنجیره تامین درتولید محصولات کشاورزی استان ضروری است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تولید قابل توجه انواع محصولات کشاورزی در استان، گفت :ایجاد سیستم مدیریت زنجیره تامین درتولید محصولات کشاورزی استان ضروری است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، صادقی در جلسه شورای آرد و نان استان که صبح امروز در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه به دلیل نبود سیستم های مدیریت زنجیره تولید متاسفانه بخش قابل توجهی از تولید محصولات کشاورزی استان  در مسیر مزرعه تا سفره از بین می رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: در مدیریت تولید گندم، آرد و نان نیز این مسئله مشاهده می شود و نیاز است در روند تولید ، توزیع و تولید آرد و نان در استان بازنگری شده و سیستم مدیریتی مناسب در این روند حاکم گردد.

وی همچنین بر افزایش نظارت بیشتر سازمان های نظارتی و بویژه صمت در روند تولید آرد و پخت نان تاکید کرد و گفت: باید نان باکیفیت با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.