معاون استاندار:

۴۰۰ میلیارد ریال برای خسارت دیدگان غیرمترقبه بخش کشاورزی آذربایجان غربی تخصیص یافت

۴۰۰ میلیارد ریال برای خسارت دیدگان غیرمترقبه بخش کشاورزی آذربایجان غربی تخصیص یافت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه برای خسارت دیدگان غیرمترقبه بخش کشاورزی آذربایجان غربی تخصیص یافت.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، نادر صادقی صبح امروز دهم اسفندماه در جلسه بررسی خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان به میزبانی بانک کشاورزی اظهار داشت: به سبب تمرکز متقاضیان تسهیلات خسارت دیدگان غیرمترقبه بخش کشاورزی استان، سهم بیشتر این تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی گذاشته شده است.

وی برطرف کردن مشکلات این قشر زحمتکش را مهم دانست و افزود: با توجه به جمعیت ۳۴ درصدی روستانشینان و اشتغال در بخش کشاورزی ضروری است تسهیلات در کمترین زمان و با بهترین شرایط به متقاضیان پرداخت شود.

در این جلسه ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه به عنوان سهمیه ابلاغی برای خسارت دیدگان غیرمترقبه بخش کشاورزی آذربایجان غربی تخصیص یافت که ۸۰ درصد از این رقم برای پرداخت به متقاضیان در اختیار بانک کشاورزی استان خواهد بود.