آلبوم تصویری + بازدید سفیر ترکیه در ایران به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی از مرز سرو – اسندره و دیدار با فعالان اقتصادی استان