آلبوم تصویری/ برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با ریاست محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی- 98.1.11