با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور و استاندار آذربایجان غربی؛

عملیات اجرایی مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری جاده ای در مهاباد آغاز شد

عملیات اجرایی مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری جاده ای در مهاباد آغاز شد
با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور و استاندار آذربایجان غربی، عملیات اجرایی مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری جاده ای در مهاباد آغاز شد.

با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور و استاندار آذربایجان غربی، عملیات اجرایی مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری جاده ای در مهاباد آغاز شد.

این پروژه در زمینی به مساحت ۲۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال در سه راهی برهان مهاباد احداث می شود.

جایگاه سوخت دو منظوره، ایستگاه راهداری، پایگاه اورژانس جاده ای، پارکینگ، هتل، تعمیرگاه تخصصی، اقامتگاه بوم گردی و سالن نمایش از جمله امکانات این پروژه است.