آلبوم تصویری + سفر یکروزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان تکاب