بازدید مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی از همراه با معاون وزیر دادگستری و فرماندار ارومیه از موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه