معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی:

رشد و توسعه متوازن شهری و ایجاد درآمد های پایدار در دستور کار شهرداری ها و شوراهای اسلامی قرار گیرد

رشد و توسعه متوازن شهری و ایجاد درآمد های پایدار در دستور کار شهرداری ها و شوراهای اسلامی قرار گیرد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در جلسه ای که پیرامون مسائل مدیریت شهری در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر ارومیه تشکیل شده بود بر رشد توسعه متوازن شهری و ایجاد درآمد های پایدار برای شهرداری ها تاکید کرد و افزود: باید نگاه درآمدزایی به ساخت و ساز های غیر مجاز تغییر کرده و شهرداری ها به سمت ایجاد در آمد های پایدار، برنامه ریزی و حرکت کنند.

 به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ آیدین رحمانی سه موضوع هدایت، حمایت و نظارت را یکی از رسالت های دولت نسبت به شورای اسلامی شهرها و شهرداری ها دانست و گفت: بر این اساس یکی از راه های ایجاد درآمد پایدار و توسعه شهری، جذب سرمایه گذار است که با همدلی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان و حمایت و تسهیل در امورات سرمایه گذاران این مهم را عملی خواهد کرد.

وی افزود: دولت در 8 ماهه سال جاری از محل ارزش افزوده 126 میلیارد تومان به شهرداری ها اختصاص داده که از این میزان 35 میلیارد و 300 میلیون تومان به شهر ارومیه پرداخت شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نگاه به مدیریت شهری را بدلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم، از اولویت های دولت دانست و گفت: استفاده از قابلیت های توریستی شهر ارومیه و بحث های گردشگری در برخی از مناطق شهری با تغییر در ذائقه مردم امری غیر قابل چشم پوشی است.

رحمانی با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر ها نیز گفت: باید بر روی فرهنگسازی و تغییر نگرش مردم در جابه جایی های داخل و برون شهری برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی کار شود، تا از اطلاف انرژی سوخت و زمان و مدیریت دربحث های ترافیکی، آلودگی های هوا و صوت را شاهد باشیم.