معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی: در مدیریت پسماندهای شهری رعایت استانداردهای لازم ضروری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی: در مدیریت پسماندهای شهری رعایت استانداردهای لازم ضروری است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت اجرای طرح های جامع مدیریت پسماندهای شهری گفت: در مدیریت پسماندهای شهری رعایت استانداردهای لازم ضروری است

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، رحمانی در پنجمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند آذربایجان غربی ، با اشاره به اهمیت دفن اصولی پسماند در شهرهای مختلف استان، گفت: رعایت استانداردهای لازم در مدیریت پسماند و نگاه ویژه و آینده نگری در انتخاب محل مناسب و بهره گیری از سیستم های نوین برای دفع پسماندها در شهر های مختلف استان ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه روند جمع آوری، انتقال و دفن پسماند بصورت غیر اصولی، می تواند در شهرها به مسئله مهم و چالش زا تبدیل شود، ادامه داد: در اجرای طرح های جامع مدیریت پسماند در شهرهای استان باید پیوست های فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی طراحی و مورد مطالعه قرار گیرد.

وی همچنین گفت: در مکان یابی برای دفن و مسیر های انتقال و حمل پسماند های شهری نیز توجه به مطالبات مردمی و رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از بروز ترافیک باید مد نظر قرار گیرد.

در این جلسه در خصوص طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان شاهین دژ و روند مدیریت پسماندهای پزشکی در استان بحث و تبادل نظر شد.