آلبوم تصویری/بازدید استاندار آذربایجان غربی از نحوه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی