بازدید رهبردین سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی از مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان