معاون استاندار آذربایجان غربی:

جهش تولید با کاهش قوانین دست و پا گیر و بروکراسی اداری تحقق می یابد

جهش تولید با کاهش قوانین دست و پا گیر و بروکراسی اداری تحقق می یابد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: امروز قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری از موانع اصلی عدم تحقق جهش تولید است و در این راستا برای دستیابی به بهبود فضای کسب و کار مساعد کاهش این قوانین در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بهنام شهدی امروز شنبه در دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه ظرفیت های خاص استان متفاوت از سایر نقاط کشور برای سرمایه گذاری است افزود: برای بهره مندی درست از ظرفیت های سرمایه گذاری استان باید فضای کسب و کار را با حذف قوانین دست و پا گیر که بعضا برگرفته از سلیقه های شخصی است فراهم نمود.

وی تصریح کرد: توجه به دولت الکترونیک و حذف واسطه و تفکرات سنتی به روند جذب سرمایه گذاری کمک می کند.

شهدی ادامه داد: در اسناد توسعه ای استان نگاه ویژه ای به کاهش قوانین دست و پاگیر شده و دستگاه های متولی در قبال این امر مسئول هستند.

در این جلسه علاوه بر رصد وضعیت سرمایه گذاری در استان، موانع و مشکلات سرمایه گذاری خارجی در یکی از واحدهای تولید نیروگاه خورشیدی نیز مورد بررسی قرار گرفت.