روز شنبه مورخ  ۹۸.۹.۹ انجام می گیرد؛

حضور مدیرکل کمیته امداد استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان

حضور مدیرکل کمیته امداد استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان
عزیز سهندی مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی شنبه با حضور در محل سامانه سامد پاسخگوی سوالات و تماس های مردمی خواهند بود.

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، مدیرکل کمیته امداد استان از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود.