اطلاعیه / اجرای طرح آمایش 15 اتباع خارجی

اطلاعیه / اجرای طرح آمایش 15 اتباع خارجی
طرح آمایش 15 اتباع خارجی با رعایت پروتکل های بهداشتی در آذربایجان غربی اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، بر اساس اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، طرح آمایش 15 اتباع خارجی با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و فاصله گذای اجتماعی از تاریخ 1399/06/29 لغایت 1399/07/10 در استان آذربایجان غربی اجرا خواهد شد.

کلیه دارندگان مدارک آمایش 14 و هویت 13 و همچنین دارندگان برگ تردد معتبر اصلاحات و تغییرات باید در موعد مقرر جهت انجام امور مربوط به آمایش مذکور به اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی مراجعه نمایند.

ضمنا با توجه به شیوع ویروس کوید 19 و رعایت سیاست های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و پروتکل های بهداشتی، صرفا مراجعه سرپرست خانوار کفایت می نماید.

لیکن سرپرست باید در زمان مراجعه، کارت های کلیه اعضای خانوار (برگ تردد صادره از این اداره کل) را به همره داشته باشد و نیازی به حضور کلیه اعضای خانوار نمی باشد.

مدارک لازم:

  • کارت آمایش 14 و هویت 13 اتباع خارجی (و برگه های تردد معتبر جایگزین کارت)
  • برگ نوبت دهی
  • کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ها
  • به همراه داشتن یکی از قبوض آب، برق، گاز یا تلفن منزل جهت تایید آدرس منزل