معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی: به دنبال بازارهای جدید صادراتی برای محصول سیب استان هستیم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی: به دنبال بازارهای جدید صادراتی برای محصول سیب استان هستیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: به دنبال بازارهای جدید صادراتی برای محصول سیب استان هستیم.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، شهدی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات سیب استان که در محل  دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به وجود حدود 720 هزار تن سیب در سردخانه های استان و برنامه ریزی استان برای صادرات این محصول گفت: استان به دنبال بازارهای جدید صادراتی سیب است و به همین منظور هیاتی از تجار استان برای بازاریابی و معرفی ارقام مختلف سیب آذربایجان غربی به کشور هندوستان اعزام شدند.

وی ادامه داد: بزودی هیاتی ازتجار کشور ویتنام نیز برای خرید سیب به آذربایجان غربی سفر می کنند که امیدواریم بتوانیم بخشی از سیب استان را به این کشور صادر کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برخی از موانع صادرات سیب استان از جمله تعرفه و درجه بندی سیب های صادراتی ، گفت: موانع و مشکلات با امضای استاندار محترم به وزارت صمت ارسال شده که امیدواریم با مساعدت وزیر محترم صمت این مشکلات رفع شود.

وی همچنین از پیگیری های رییس کل دادگستری آذربایجان غربی در رفع موانع و مشکلات پیش روی صادر کنندگان سیب استان قدردانی کرد.