آلبوم تصویری / بازدید استاندار آذربایجان غربی از مجتمع دخانیات استان