استاندار آذربایجان غربی:

کاهش نرخ بیسوادی بانوان در آذربایجان غربی/ سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی استان تدوین شده است

کاهش نرخ بیسوادی بانوان در آذربایجان غربی/ سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی استان تدوین شده است
استاندار آذربایجان غربی گفت: در دو سال گذشته با اقدامات انجام گرفته نرخ بیسوادی بانوان ۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه به منظور رونمایی از سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده با تاکید بر لزوم اجرایی ساختن ابعاد این سند در راستای بهبود شاخص های فرهنگی و اجتماعی زنان استان گفت: اگر چه این سند بر اساس برنامه های بالادستی مطرح شده است، اما در تدوین آن شرایط و وضعیت فرهنگی و اجتماعی مدنظر بوده و سند بومی سازی شده است.

وی افزود: دستگاه های اجرائی و فرمانداران موظف به اجرای این سند هستند.

شهریاری تقویت جایگاه زنان و بنیان خانواده، شناسایی فرصت های اشتغال و شناسایی آسیب های اجتماعی و برنامه ریزی مدون به دور از کلی گویی را از جمله اهداف این سند برشمرد.

استاندار آذربایجان غربی از تخصیص اعتبار ویژه در سالجاری برای اجرایی نمودن این سند نیز خبر داد و افزود: یکی از محورهایی که در حوزه زنان در دستور کار قرار گرفته است، بازگشت به تحصیل دختران و زنان بازمانده از تحصیل است که به جد پیگیر این مسئله هستیم.