اطلاعیه ثبت‌نام متقاضیان امریه جهت اعزام

اطلاعیه ثبت‌نام متقاضیان امریه جهت اعزام

با عنایت به اینکه از تاریخ 1400/07/27 لغایت 1400/08/07 سامانه ثبت نام متقاضیان امریه جهت اعزام 1400/10/01 برای جذب در دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فعال می گردد.
ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط در سامانه جامع حوزه مشمولین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به آدرس www.rdcir.ir به عمل می آید.
ضمناً لازم به یادآوری است که خدمت مقدس سربازی 24 ماه و جذب متقاضیان فقط در دفتر مذکور امکان پذیر می باشد.