رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان آذربایجان غربی:

افزایش اعتماد عمومی از طریق ارتقاء فرهنگ سازمانی اولویت مهم اصلاح ساختار اداری در سال جاری است

افزایش اعتماد عمومی از طریق ارتقاء فرهنگ سازمانی اولویت مهم اصلاح ساختار اداری در سال جاری است
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان آذربایجان غربی: افزایش اعتماد عمومی از طریق ارتقاء فرهنگ سازمانی، شفافیت و ارتقاء سلامت اداری اولویت مهم اصلاح ساختار اداری در سال جاری است.

حضرتی در جلسه شورای اداری استان و آئین تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر استان در قالب جشنواره شهید رجایی که با حضور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد، گفت: برگزاری جشنواره شهید رجایی فرصت مغتنمی است جهت ارائه گزارش دولت به مردم و بستر مناسبی است برای اینکه دولت و کارگزاران نظام به خلق و خوی و سبک زندگی شهیدان رجائی و باهنر آگاه و با تاسی از رفتار این شهیدان در راه خدمت صادقانه به مردم گام بردارند.

حضرتی هدف جشنواره شهید رجایی را فراهم نمودن شرایط لازم جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم توسط دستگاه های اجرائی در راستای بهبود شرایط عمومی جامعه و اقشار مختلف مردم عنوان کرد.

وی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید برای تحقق اهداف بلند جشنواره شهید رجایی و اصلاح و بهبود نظام اداری از سال 1393 با تصویب نقشه راه اصلاح نظام اداری و ابلاغ برنامه جامع تحول اداری همواره بدنبال کارآمدی نظام و ارتقاء بهره وری دستگاه های اجرایی بوده است

وی ادامه داد:  با روی کار آمدن دولت دوازدهم نیز برنامه های قبلی مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفت و برنامه جامع تحول اداری با افزودن 2 برنامه تحت عنوان ، شفافیت و ارتقاء سلامت اداری و مدیریت بهره وری به برنامه های قبلی با 10 برنامه به همراه راهبردها و سیاست های اجرایی به تصویب رساند.

   وی با تشریح اقدات انجام شده در اصلاح و بهبود نظام اداری آذربایجان غربی گفت: در ادامه روند مثبت اصلاح ساختار اداری استان ، در امسال شعار اولویت دار نظام اداری ، افزایش اعتماد عمومی از طریق ارتقاء فرهنگ سازمانی، شفافیت و ارتقاء سلامت اداری و توسعه دولت الکترونیک خواهد بود.

حضرتی ادامه داد: انتظار این است تمام مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی استان با تلاش مضاعف در انجام وظایف محوله و رسیدگی مجدانه و از روی تعهد به امور مردم و مراجعان در جهت تحقق کامل این شعار اهتمام جدی داشته باشند.

وی در پایان گزارشی از روند برگزاری جشنواره شهید رجایی در استان ارائه و از تلاش تمامی دست اندرکاران این جشنواره قدردانی کرد.