رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد؛ توزیع هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در آذربایجان غربی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد؛ توزیع هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی  در آذربایجان غربی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: تا به امروز به منظور شتاب بخشی به روند توسعه استان حدود هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی استان در بین دستگاه های اجرایی ، شهرستان ها و فصول مختلف توزیع شده است.

ناصر حضرتی پر در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت جایگاه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در برنامه ریزی و تصمیم گیری های استان گفت: طبق قانون شورای برنامه ریزی و توسعه استان مهمترین رکن تصمیم گیری در مباحث برنامه ریزی در حوزه های اجتماعی فرهنگی و مالی استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اعتبارات استان گفت: تا این مرحله 500 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی که اعتبارات هزینه ای آنها از منابع استانی تامین می شود توزیع شده است .

وی ادامه داد: در ادامه جهت گیری های توسعه ای استان به منظور بهبود شاخص های توسعه و نیز رویکرد توسعه پایدار متوازن و همه جانبه سعی کرده ایم این تا اعتبارات موجود را به درستی مدیریت کنیم .

وی همچنین از افزایش 20 درصدی اعتبارات هزینه ای استان در سال جاری خبر داد و ادامه داد: اعتبارات استانی و بویژه اعتبارات ملی اختصاص یافته به استان در سال جاری نیز  133 درصد نسبت به سال گذشته رشد داریم.

وی با تشریح اولویت های استان در بحث توزیع اعتبارات در سال جاری گفت: نگهداری فضاهای اداری، توجه و کمک مالی به شهرداری های کوچک و کم درآمد، مشارکت با خیرین مدرسه ساز، توجه به فعالیت های در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه فضاهای ورزشی، کمک به توسعه زیر ساخت های تولید و اشتغال ، صنعت و کشاورزی ، توسعه زیر ساخت های حمل و نقل از اولویت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در توزیع اعتبارات استان در سالجاری خواهد بود.

وی همچنین در خصوص پروژه های عمرانی نیز گفت: با توجه به مصوبه هیات دولت و دستورالعمل سال جاری اتمام پروژه های نیمه تمام و تصویه بدهی به پیمانکاران استان در اولویت اعتبارات عمرانی استان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: بجز در موارد استثنایی پروژه های جدید عمرانی در استان در سالجاری آغاز نمی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: در اعتبارات امسال توجه ویژه ای به تخصیص اعتبارات مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان ، تفاهم نامه های میان وزرا و استاندار محترم  و اعتبارات مصوب سفر های مقام عالی استان به شهرستان ها شده است .

وی در پایان با اشاره به آیین نامه جدید شورای بر نامه ریزی و توسعه  گفت: بر اساس این آیین نامه  کارگروه ها، شوراها، کمیسیون هایی که مبنای قانونی نداشته باشند حذف و یا در دیگر کارگروه ها و شوراها تجمیع می شوند.