آلبوم تصویری / برگزاری نخستین نشست فرمانداران در سالجاری به ریاست استاندار آذربایجان غربی