دستور استاندار آذربایجان غربی جهت بررسی سریع و دقیق ابعاد مختلف حادثه خروج قطار از ریل و برخورد با مقصران این حادثه

دستور استاندار آذربایجان غربی جهت بررسی سریع و دقیق ابعاد مختلف حادثه خروج قطار  از ریل و برخورد با مقصران این حادثه
در صورت مشخص شدن اهمال کاری و ترک فعل توسط برخی مدیران و کارشناسان با آنان به شدت برخورد قانونی خواهد شد.

🔺دستور استاندار آذربایجان غربی جهت بررسی سریع و دقیق ابعاد مختلف حادثه خروج قطار از ریل و 

 

 

استاندار آذربایجان غربی دستورات لازم مبنی بر بررسی سریع ابعاد مختلف حادثه خروج قطار ارومیه - تهران از ریل را صادر نمود. 

 

استاندار آذربایجان غربی بلافاصله پس از اعلام خبر خروج قطار ارومیه - تهران از ریل، دستورات لازم جهت رسیدگی فوری و کارشناسی به این حادثه را به سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری صادر نمود و تاکید کرد مدیران شورای مدیریت بحران استان در محل حادثه حاضر و دلایل وقع آن را بررسی و به اینجانب گزارش دهند.

 

محمدصادق معتمدیان همچنین با تاکید بر ضرورت بررسی فنی ، دقیق و کارشناسی علت این حادثه، دستور داد این مسیر ریلی در سریعترین زمان گشایش و اقدامات ضروری، فنی و کارشناسی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه توسط دستگاههای متولی صورت گیرد.

 

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است، گفت: با ایمن سازی و بازرسی های مداوم از مسیر ریل نباید اجازه داد چنین حوادث ناگواری رخ دهد و در صورت مشخص شدن اهمال کاری و ترک فعل توسط برخی مدیران و کارشناسان که منجر به وقوع این حادثه شدند با آنان به شدت برخورد قانونی خواهد