آلبوم تصویری / بازدید رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر نیرو استاندار آذربایجان غربی از سدونیروگاه 150مگاواتی سردشت