دیدار مدیرکل امور بانوان و خانواده و سرپرست دفتر امور فرهنگی اجتماعی استانداری با اسداله جبارزاده بازنشسته فرهنگی معلول

دیدار مدیرکل امور بانوان و خانواده و سرپرست دفتر امور فرهنگی اجتماعی استانداری با اسداله جبارزاده بازنشسته فرهنگی معلول
مدیرکل امور بانوان و خانواده و سرپرست دفتر امور فرهنگی اجتماعی استانداری با اسداله جبارزاده بازنشسته فرهنگی معلول دیدار و از فعالیت های فرهنگی وی تجلیل نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، شهلا تاجفر با حضور در منزل اسداله جبارزاده ضمن ارج نهادن به مقام شامخ فرهنگیان بازنشسته از سالها خدمت وی در عرصه تعلیم و تربیت و همچنین از ادامه فعالیت های فرهنگی در دوران بازنشستگی تجلیل نمود.