آلبوم تصویری / برگزاری هفتاد و چهارمین جلسه ستاد مقابله و مدیریت بیماری کرونا با حضور وزیر بهداشت