مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و رئیس هیات بازرسی ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: فلسفه وجودی بازرسان در صحنه انتخابات ارتقای ضریب اطمینان از صحت و سلامت انتخابات است.

رئیس هیات بازرسی انتخابات آذربایجان غربی: فلسفه وجودی بازرسان در صحنه انتخابات ارتقای ضریب اطمینان از صحت و سلامت انتخابات است

رئیس هیات بازرسی انتخابات آذربایجان غربی: فلسفه وجودی بازرسان در صحنه انتخابات ارتقای ضریب اطمینان از صحت و سلامت انتخابات است

 به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ رسول مقابلی در برنامه تلویزیونی "اولدوز"شبکه سیمای استانی آذربایجان غربی اظهار داشت : انتخابات علاوه بر تاثیری که در روند عمومی و جاری کشور دارد ، در عرصه بین الملل نیز رفتار و تصمیمات بازیگران خارجی و منطقه ای با کشورها معمولاً بر مبنای متغیر انتخابات تنظیم می شود.

وی با اشاره به اقدامات هیات بازرسی انتخابات استان گفت : وزارت کشور مسئول حسن جریان انتخابات بوده و برای این منظور بازرسانی را برای حوزه های انتخابیه و ثبت اخذ رای اعزام می کند و در واقع فلسفه وجودی هیات بازرسی در کنار سایر دست اندرکاران امر انتخابات ، ارتقاء ضریب اطمینان از صحت و سلامت برگزاری انتخابات هست.

مدیرکل بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همچنین به تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه هیات بازرسی انتخابات استان در رابطه با تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت : رویکرد هیات بازرسی در مرحله اول پیشگیری و تذکر قانونی برای جلوگیری از وقوع تخلف هست و مقابله و برخورد هم در صورت صحت و احراز تخلف برابر قانون انجام می گیرد.