استاندار آذربایجان غربی:

دستگاههای اجرایی نسبت به صرفه جوئی در منابع اهتمام جدی داشته باشند/ بهبود شاخص های حمل و نقل و آموزش و رفع محرومیت از شهرستانهای کمتر توسعه یافته در اولویت بودجه بندی استان قرار دارد

دستگاههای اجرایی نسبت به صرفه جوئی در منابع اهتمام جدی داشته باشند/ بهبود شاخص های حمل و نقل و آموزش و رفع محرومیت از شهرستانهای کمتر توسعه یافته در اولویت بودجه بندی استان قرار دارد
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه صرفه جوئی دستگاه های اجرایی در منابع درآمدی یکی از راهکارهای مهم مدیریت بودجه به منظور گذر از شرایط سخت امروز بشمار می رود گفت: اگر چه وضعیت بودجه سیاستها را در خصوص توجه جدی به اصل صرفه جوئی در منابع سوق می دهد اما در هر حال صرفه جوئی و استفاده درست از منابع یک اصل اساسی در دستیابی به توسعه متوازن و پایدار است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به منظور بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه سال 1399 به تفکیک دستگاه اجرایی، برنامه و فصل و نیز توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای لایحه بودجه سال 1399 به تفکیک، برنامه، فصل و شهرستان برگزار شد ضمن اشاره به سیاست اصلاح قیمت بنزین که به تایید سران سه قوه رسیده ، افزود: با توجه به توانمندی هایی که کشور از آن برخوردار است و در مقاطع مختلف و حساس همواره با سربلندی از آن خارج شده به طور قطع از مقطع فعلی نیز با سربلندی گذر می کنیم و منافع این موضوع عامه مردم را دربرمی گیرد.

وی گفت: با توجه به اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، توجه جدی به بهبود شاخص های حوزه حمل و نقل و آموزش و نیز توجه به شهرستانهای کمترتوسعه یافته از اولویتهای بودجه بندی استان به شمار می رود.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه تدوین برنامه عملیاتی برای منابع و مصارف در شرایط سخت اقتصادی را از  جمله موضوعاتی برشمرد که می بایست دستگاههای اجرایی نسبت به آن اقدام نمایند.

بهنام شهدی گفت: طرح های خوداتکایی و درآمدی پایدار راهبرد برون رفت از شرایط امروز عنوان کرد.

وی ضمن تحلیل شرایط اقتصادی امروز کشور و ارتقای شاخص های اقتصادی استان بویژه در شاخص فلاکت، افزود: دستاوردهای اقتصادی که امروز استان در زمینه های مختلف کسب نموده بستری مهم برای توسعه پایدار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از توزیع اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی و آخرین وضعیت اعتباری استان گفت: از مجموعه یک هزار و 415 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده برای استان در سال جاری  در هفت ماهه امسال بیش از 92 درصد تحقق یافته است.

ناصر حضرتی پر تحقق 95 درصدی درآمدهای مالیاتی در هفت ماهه را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: پیش بینی می شود درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در هشت ماهه به طور 100 درصدی محقق گردد.

وی ادامه داد: سایر درآمدهای استان نیز 80 درصد تحقق یافته و پیش بینی می شود با تداوم این روند در پایان سال با درآمد مازاد مواجه شویم.

حضرتی پر با بیان اینکه از مجموع 522 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای ابلاغی 57 درصد تخصیص یافته است افزود: هیچ مشکلی از بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وجود نداشته و تا پایان سال نیز وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیریت استان گفت: تا به امروز یک هزار و 462 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی ابلاغی سال 98 بوده که این میزان به غیر از اعتبارات ملی است و در این خصوص جزو استانهای مطلوب کشور به شمار می رویم.

وی در خصوص اجرای پروژه آبهای مرزی نیز گفت: تا به امروز با عنایت مقام معظم رهبری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه های آبهای مرزی 5 هزار و 746 میلیارد تومان هزینه شده که یک هزار و 746 میلیارد تومان آن برای احداث تونل انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه تخصیص یافته است.

حضرتی پر در ادامه مدیریت کسری بودجه، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بهبود معیشت عمومی را از جمله اهداف اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت برشمرد و گفت: این شیوه بودجه بندی برای سال آتی منجر به تقویت نهادی بودجه و برنامه محوری می شود.

وی هزینه کرد کارا،درآمد زایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان را نیز از جمله محورهای تقویت نهادی بودجه عنوان نمود.