تشکیل جلسه کمیسیون ماده پنج استان

تشکیل جلسه کمیسیون ماده پنج استان
جلسه کمیسیون ماده پنج استان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.

جلسه کمیسیون ماده پنج استان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.

در این جلسه موارد درخواست شهرداری مهاباد در خصوص تغییر کاربری 3 پلاک زمین در طرح تفضیلی شهر مطرح و پس از بررسی تصمیمات لازم اتخاذ شد.

تغییر کاربری از تجهیزات شهری به تفریحی و توریستی , تغییر کاربری از آموزشی به تجهیزات شهری و طرح بازگشایی معبر عمومی از جمله موارد طرح شده در کمیسیون است.