معاون هماهنگی امور اجرایی مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

معاون هماهنگی امور اجرایی مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
با ابلاغ حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی روح اله محمودی به عنوان معاون هماهنگی امور اجرایی مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری منصوب شد.

با ابلاغ حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی روح اله محمودی به عنوان معاون هماهنگی امور اجرایی مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری منصوب شد.

در این ابلاغ آمده است:

جناب آقای روح اله محمودی

نظر به پیشنهاد مدیر کل محترم حوزه استاندار و روابط عمومی جنابعالی را به پست معاون هماهنگی امور اجرایی آن دفتر منصوب می نمایم. امید است با استعانت از خداوند منان در راستای تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.