تا پایان سال آینده بازنگری طرح هادی روستاهای اولویت داراستان به اتمام می رسد

تا پایان سال آینده بازنگری طرح هادی روستاهای اولویت داراستان به اتمام می رسد
تا پایان سال آینده بازنگری طرح هادی روستاهای اولویت داراستان به اتمام می رسد

در جلسه بررسی مشکلات طرح های هادی روستایی استان که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی برگزار شد به منظوررفع مشکلات روستاهای پرجمعیت و تامین فضای مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی و کاربریهای مورد نیاز مقرر شد با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار طرح های هادی روستاهای اولویت دار استان تا پایان سال 98 اجرایی شود.
پیمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی دراین جلسه گفت: افزایش جمعیت ساکن در روستاها و سرریز جمعیتی شهرهای کوچک به روستاهای حاشیه شهرهای بزرگ استان در تامین فضای مورد نیاز برای ساخت واحد مسکونی و سایر کاربریها مشکلاتی را بوجود آورده که با توجه به افزایش میزان تقاضا شاهد رشد ساخت و سازهای غیر مجازدر مناطق روستایی هستیم و باید نسبت به مدیریت شرایط موجود و کنترل آن چاره اندیشی کرد.
وی افزود:تهیه طرح های هادی با هدف تامین نیازمندی های کالبدی و کاربریهای روستاها با افق 10 ساله درتمامی روستاهای بالای 20 خانوار استان به انجام رسیده که تعداد 800 روستای استان این مدت زمان سپری شده و باید در برنامه بازنگری قرار گیرند.
خدرلو مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت:مشکل ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه روستاهای استان در 3 شهر ارومیه، بوکان و خوی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است .
وی افزود:بدلیل عدم امکان نظارت براین ساخت و سازها واحدهای مسکونی احداث شده در حاشیه روستاها مغایر با اصول فنی بوده و از مقاومت و پایداری لازم در مقابل حوادث نیز برخوردار نیستند.