برگزاری نشست مشترک مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی در راستای اجرای پویش ملی "من مادرم،بچه های ایران فرزند من"

برگزاری نشست مشترک مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی در راستای اجرای پویش ملی "من مادرم،بچه های ایران فرزند من"
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در راستای اجرای پویش ملی من مادرم ،بچه های ایران فرزند من" با طیب قاسمی مدیرکل نوسازی مدارس دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری در این نشست با اشاره به نقش مهم بانوان در خانواده و جامعه تصریح کرد: آغاز طرح دوم پویش ملی آجر به آجر با محوریت زنان موجب تقویت انسجام اجتماعی و ایجاد مشارکت  بیشتر با توجه به نقش تاثیرگذار زنان در خانواده و اجتماع خواهد شد.

علیلو افزود: با آگاهی بخشی و جلب مشارکت های بانوان و خانواده ها با هدف فرهنگسازی در امر حسنه مدرسه سازی و با ترویج و گسترش فرهنگ مشارکت های مردمی در بین اقشار مختلف با هرمقدار پرداختی به میزان حداقل نیز می توانند در ساختن یک مدرسه نقش داشته باشند.

وی تصریح کرد:با توجه به حس مادرانه و دغدغه تربیت نسلی آگاه و توانمند، آموزش و پرورش کودکان در مسیر کسب دانش و دانایی؛ تاثیر مشارکت مادران و دانش آموزان در امر احداث مدارس به ویژه در مناطق محروم دسترسی همه فرزندان ایران به امکانات آموزشی را شاهد بوده و در مسیر ایجاد و توسعه فضاهای مناسب آموزشی و  عدالت آموزشی گام های مثبتی برداشته شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به نقش برجسته مادر در خانواده و جامعه  پیشنهاد نامگذاری مدرسه های ساخته شده با مشارکت بانوان را  بنام مادر و زنان شهیده استان  ارائه داد و تاکید کرد: با این اقدام علاوه بر امر مقدس مدرسه‌سازی به اشاعه‌ی فرهنگ مشارکت عمومی توسط بانوان و نگهداری و صیانت از مدارس توسط دانش آموزان نیز کمک خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز در این جلسه گفت: خوشبختانه در طرح آجر به آجر شاهد حضور و مشارکت پررنگ خیرین مدرسه‌ساز بودیم. 

قاسمی با اشاره به اینکه اجرای این پویش دوم طرح ملی "آجر به آجر"،  افزود: در پویش دوم طرح آجر به آجر مشارکت بانوان مدنظر است چراکه بانوان همیشه در امر خیر شریک هستند و نقش مهم زنان را مشاهده کردیم؛ این پویش با نام "من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من" از دی ماه آغاز شده است و تا تا اسفند ماه ادامه دارد.

طی این نشست مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اعلام آمادگی امور بانوان جهت همکاری و مشارکت در اجرای هرچه بهتر این پویش در استان به همراه کارشناسان خود به این پویش پیوستند.