روز یکشنبه مورخ  ۹۸.۸.۱۲ انجام می گیرد؛

حضور دو نفر از مدیران استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان

حضور دو نفر از مدیران استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان
دو نفر از مدیرا‌ن استان یکشنبه با حضور در محل سامانه سامد پاسخگوی سوالات و تماس های مردمی خواهند بود.

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری از ساعت ۹ لغایت ۱۱ ؛ فرماندار پلدشت از ساعت ۱۱.۳۰ لغایت ۱۳.۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸.۸.۱۲ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود.

برنامه حضور مدیران در مورخ ۹۸.۸.۱۲ در سامد:

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری از ساعت ۹ لغایت ۱۱

فرماندار پلدشت از ساعت ۱۱.۳۰ لغایت ۱۳.۳۰