انتخابات شورای اجرایی خانه احزاب استان آذربایجان غربی برگزار شد

انتخابات شورای اجرایی خانه احزاب استان آذربایجان غربی برگزار شد
انتخابات شورای اجرایی خانه احزاب استان آذربایجان غربی برگزار شد.

در پی افتتاح خانه احزاب در استان و برگزاری انتخابات شورای اجرایی خانه احزاب استان در مورخ4/11/97،  صبح امروز دوشنبه مورخ 9/11/97 انتخابات داخلی شورای اجرایی خانه احزاب استان با حضور معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و اعضای شورای اجرایی خانه احزاب استان در محل خانه احزاب استان پس از بررسی آئین نامه داخلی خانه احزاب و شیوه های انتخاباتی و توافق اعضا بر نحوه برگزاری انتخابات داخلی برای تعیین سمت های رئیس، نائب رئیس، منشی و خزانه دار، انتخابات برگزار گردید که در مجموع آقای جعفر آئین پرست از فراکسیون مستقلین و اعتدال گرایان به عنوان رئیس، آقای زکریا خیری از فراکسیون اصولگرایان به عنوان نائب رئیس، خانم پریسا علیلو از فراکسیون اصلاح طلبان به عنوان منشی و آقای فاروق کریمی به عنوان خزانه دار به مدت یکسال انتخاب شدند.