نشست مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی

نشست مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی
در این نشست دو طرف بر ضرورت تعامل بین سازمانی در پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی کودکان و نوجوانان استان تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، پریسا علیلو در این نشست اظهار داشت: درخشش کودکان و نوجوانان عضو کانون استان در عرصه های بین المللی ،بیانگر توانمندی مجموعه کانون استان در حوزه مدیریتی و آموزشی است.

وی همچنین از آمادگی همکاری اداره‌ کل امور زنان و خانواده استانداری از پیشنهادات فرهنگی و آموزشی در حوزه کودکان و همچنین معرفی طرح ها و تولید محتواهای برجسته مربیان کانون از محل تفاهم نامه های امور زنان جهت معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات خبر داد.

علیلو در این دیدار بر کتاب محور بودن فعالیتهای کانون و ایجاد ظرفیت جدید با ورود به حوزه آموزش مجازی اشاره نمود و لزوم تقویت و برنامه ریزی بین دستگاهی را مهم و ضروری دانست.

در ادامه این دیدار دوطرف به توافقهایی در راستای تعامل بیشتر در جهت اجرای طرح های فرهنگی و آموزشی در محلات حاشیه نشین و آسیب پذیر استان در حوزه کودک و خانواده رسیدند.