آلبوم تصویری/ نهمین جلسه ستاد استانی مبارزه با کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی